top of page

Specjalizuję się w diagnozie psychologicznej oraz wsparciu w sytuacjach kryzysowych dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzę również indywidualne zajęcia z rozwoju społeczno-emocjonalnego i radzenia sobie z lękiem dla dzieci oraz psychoedukację dla rodziców. Do każdego pacjenta podchodzę indywidualnie i staram się jak najlepiej odpowiedzieć na jego potrzeby. Posiadam wszelkie kwalifikacje do posługiwania się narzędziami oraz metodami, z których korzystam, co potwierdzają dostępne do Państwa wglądu certyfikaty.

Jednolite studia magisterskie z Psychologii ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od drugiego roku studiów dostałam możliwość pracy jako badacz lęku przed matematyką u dzieci oraz odbywania stażu w Laboratorium Psychologii Rozwoju Małego Dziecka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z biegiem czasu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności w kolejnych projektach badawczych. Brałam czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Kongres Młodej Psychologii" oraz pełniłam funkcję koordynatorki Sekcji Psychologii Rozwojowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ. Posiadam certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń nadających uprawnienia do posługiwania się narzędziami diagnozy psychologicznej oraz kursów poszerzających mój warsztat w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży oraz dorosłym. 

KURSY I SZKOLENIA:
- Dzieci, młodzież i rodzice w sytuacjach trudnych, stresujących, traumatycznych - Interwencja Kryzysowa - 2021 
- Diagnoza zaburzenia ze spektrum autyzmu przy pomocy kwestionariuszy ASRS - 2021
- Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem zestawu kwestionariuszy CONNERS-3 - 2021
- Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka - 2021 
- Redukcja stresu i lęku u dzieci - 2021 
- Złość i agresja u dzieci w wieku przedszkolnym - praktyczne ćwiczenia i techniki dla rodziców - 2021

PROJEKTY BADAWCZE:
- Lęk przed matematyką a poziom osiągnięć matematycznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym - badania longitudinalne - 2016 - 2020 
- Stabilność i ciągłość w rozwoju teorii umysłu w średnim dzieciństwie. Trajektorie i predyktory rozwoju - 2016 - 2019
- Psychologiczne ja w świecie społecznym: przywiązanie, teoria umysłu i pojęcie ja w okresie adolescencji - 2018
- Rola trudności zadania i zmęczenia poznawczego w rozwiązywaniu konfliktu samokontroli z uwzględnieniem samokontroli jako cechy - 2019

KONFERENCJE:
- Autorka warsztatu pod tytułem „Trening twórczości” na Ogólnopolskiej Konferencji „Kongres Młodej Psychologii” - 2017
- Autorka referatu pod tytułem „Od naiwnego realizmu do po-sceptycznego racjonalizmu - rozwój stosunku do wiedzy od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości” na Ogólnopolskiej Konferencji „Kongres Młodej Psychologii” - 2018

Cały czas aktualizuję swoją wiedzę, będąc na bierząco z nowymi doniesieniami z badań.

bottom of page