top of page

POMOC, KTÓRĄ OFERUJĘ

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Młodzież, dzieci i dorośli

Interwencją kryzysową nazywamy regularne spotkania, których celem jest wsparcie w trudnych i stresujących sytuacjach. Utrata pracy, rozwód z partnerem lub rozwód rodziców, nagła zmiana środowiska, rozstanie, przemoc czy pojawienie się młodszego rodzeństwa to przykłady wydarzeń, w których psycholog może pomóc odzyskać równowagę i na nowo odnaleźć się w rzeczywistości.

Jeśli potrzebujesz natychmiastowej pomocy, kliknij w link "darmowe wsparcie całodobowe".

Kolorowe łzy

DIAGNOZA

Nazwanie i zrozumienie problemu

oraz wskazanie drogi leczenia

Pierwszym krokiem do polepszenia samopoczucia jest przyjrzenie się specyfice doświadczanych objawów. Niektóre zaburzenia są do siebie podobne, a pewnych trudności możemy u siebie nie dostrzegać, dlatego ważne, żeby nie diagnozować się samemu. W swoim podejściu łączę metody ilościowe z pogłębionym wywiadem i obserwacją. Podczas syntezy wszystkich danych, zawsze biorę pod uwagę wszelkie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które oddziałują na pacjenta. Etap rozwoju, kryzysy normatywne, status tożsamości czy stosowane mechanizmy obronne nie są bez znaczenia. Omawiamy też z pacjentem możliwe przyczyny aktualnych trudności oraz czynniki, które mogły sprzyjać powstaniu objawów. 

Wnioski, do jakich doprowadził proces diagnostyczny pozwalają na wybranie najlepszej formy pomocy. Zapoznaję pacjenta

z różnymi możliwościami, natomiast ostateczna decyzja

zawsze należy do niego. 

11062b_0988500e248c415f800465254f93b39f~mv2_edited.jpg

"BULLYING" -

PRZEMOC W SZKOLE

Psychiczna, fizyczna, relacyjna, cyfrowa

Jeśli jesteś ofiarą, rodzicem ofiary lub świadkiem przemocy w szkole, najważniejsza jest jak najszybsza reakcja. W sytuacji bullyingu oferuję pomoc psychologiczną osobie dotkniętej przemocą oraz informuję ją, czy też opiekunów, o dalszych krokach, jakie można i należy poczynić.

Wszystkie decyzje podejmujemy wspólnie i na każdym etapie drogi do rozwiązania problemu możesz liczyć na moje wsparcie psychologiczne oraz merytoryczne.

Jeśli przed działaniem blokuje Cię strach związany z obawą o ewentualne pogorszenie sytuacji (np. "odegranie" się sprawcy), podejmiemy najbardziej optymalne kroki, pamiętając, że naszym celem jest przerwanie negatywnego wpływu działań przemoc owych na pacjenta.

Znudzony chłopiec

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

 - Wsparcie w wyborze najlepszej formy pomocy

 - Pomoc w wyborze odpowiedniego specjalisty

 - Psychoedukacja

 - Pomoc w wyborze nurtu psychoterapeutycznego

 - Wsparcie oraz stały kontakt do momentu rozpoczęcia właściwego leczenia lub stabilizacji samopoczucia

Jeśli tak do końca nie jesteś pewn_, czy Twoim problemem powinien zająć się psycholog, czy inny specjalista - dużą częścią mojej pracy jest pokierowanie pacjenta w odpowiednim kierunku. 

Dokładnie przedstawię Ci plusy i minusy każdej z opcji i wytłumaczę dlaczego uważam, że właśnie te będą dla Ciebie dobre.

Wybór leczenia zależy przede wszystkim od doświadczanych objawów, ich siły, wpływu jaki mają na Twoje codzienne życie, finansów Twojej osobowości, źródła problemów, jeśli jest nam znane i oczywiście Twoich preferencji i przekonań.

Pomogę Ci również wybrać specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia do korzystania z danej metody leczenia. 

Zebra Crossing_edited.jpg

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TRUDNOŚCIAMI WSPÓŁWYSTĘPUJĄCYMI Z ADHD

Spotkania mogą również pomóc pacjentom z trudnościami w nauce, problemami z impulsywnością i agresywnymi zachowaniami, bez diagnozy ADHD

Problemy w szkole i relacjach dość często towarzyszą diagnozie ADHD. Jeśli zostaną zaniedbane, mogą stanowić podłoże do pojawienia się zaburzeń zachowania, depresyjnych czy opozycyjno-buntowniczych.


W pracy z pacjentami skupiam się na nauce regulacji emocji i umiejętności społecznych. Wypracowujemy też sposoby nauki, które pozwolą na jak najlepsze korzystanie z zasobów poznawczych pacjenta, w szczególności uwagi oraz pamięci. 

Współpracę rozpoczynam od dokładnej diagnozy mocnych i słabych stron pacjenta. Na tej podstawie ustalamy cele, które chcemy osiągnąć dzięki pracy na wizytach. 

W zależności od potrzeb pacjenta, indywidualnie dostosowuję metody pomocy psychologicznej.

Friends Hugging_edited_edited_edited.jpg

POMOC I WSPARCIE DLA RODZIN

Rodzice, opiekunowie, kandydaci na rodziców adopcyjnych

Jeśli potrzebujesz opinii psychologicznej na temat funkcjonowania Twojej rodziny lub nie wiesz z czego wynikają problemy w relacjach z bliskimi, przeprowadzę dokładną diagnozę Twojego systemu rodzinnego. Taka diagnoza polega na rozmowie oraz wypełnieniu rzetelnych testów psychologicznych. Opinii możesz również potrzebować jeśli starasz się o adopcję. Proces diagnostyczny zakończymy omówieniem wniosków i ewentualnych kierunków dalszej pracy. Otrzymasz również przydatne materiały psychoedukacyjne.

Girl with Flower_edited.png
bottom of page