top of page
11062b_0988500e248c415f800465254f93b39f~mv2_edited.jpg

DIAGNOZA

Nazwanie i zrozumienie problemu

oraz wskazanie drogi leczenia

Pierwszym krokiem do polepszenia samopoczucia jest przyjrzenie się specyfice doświadczanych objawów. Niektóre zaburzenia są do siebie podobne, a pewnych trudności możemy u siebie nie dostrzegać, dlatego ważne, żeby nie diagnozować się samemu. W swoim podejściu łączę metody ilościowe z pogłębionym wywiadem i obserwacją. Podczas syntezy wszystkich danych, zawsze biorę pod uwagę wszelkie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które oddziałują na pacjenta. Etap rozwoju, kryzysy normatywne, status tożsamości czy stosowane mechanizmy obronne nie są bez znaczenia. Omawiamy też z pacjentem możliwe przyczyny aktualnych trudności oraz czynniki, które mogły sprzyjać powstaniu objawów. 

Wnioski, do jakich doprowadził proces diagnostyczny pozwalają na wybranie najlepszej formy pomocy. Zapoznaję pacjenta

z różnymi możliwościami, natomiast ostateczna decyzja

zawsze należy do niego. 

Kontakt
bottom of page